Jak mít větší chuť do cvičení? Aneb správný postoj má vliv na motivaci i úspěch!

Co jsou postoje?
Jak ovlivňují naše výsledky?
Jak na nich pracovat?
Buďte proaktivní!
Negativní postoj je zárukou neúspěchu

_DSC0998

Na začátek článku si položme otázku? Kdo bude mít větší úspěch s déletrvajícími výsledky ve cvičení? Ten, který myslí na to, že cvičení je žrout času, že na něj nikdy neměl vlohy nebo ten, který ho vnímá jako práci na seberozvoji, prostředek ke zlepšení zdraví a k efektivnímu strávení volného času?

Odpovědí bude tento článek zaměřený na důležitost postojů pro náš úspěch.

Co jsou to postoje?

Postoje jsou všechny myšlenky, názory, hodnoty, významy. Je to naše hodnocení všeho kolem nás (1).

Jak ovlivňují naše výsledky?

Ivo Toman zmiňuje studii (1), která určila kritické faktory pro dosažení úspěchu. Jsou to: Informovanost, inteligence, obratnost, postoje. Postoje zde hrají 93% důležitost!  

Toho využívají nejúspěšnější lidé, kteří jsou schopni udržet si kladný postoj i v případě, že na ně udeří neštěstí (1).

Profesionální prodejce a multimilionář Grant Cardone tvrdí, že klíčový základ pro úspěch je prodat sám sobě (4). Jinými slovy to znamená vytvořit v sobě pozitivní postoj k produktu, který chceme prodat. Pokud budeme 100% přesvědčeni o nezbytnosti a důležitosti prodávaného produktu, úspěch je zajištěn.

Myslíte si, že se zdravým životním stylem je to jinak? Není! Ten, kdo bude 100% přesvědčen o jeho pozitivním vlivu, musí uspět.

Jak na kladných postojích můžeme pracovat?

Tony Robbins píše (2), že nejúčinnějším způsobem, jak změnit negativní postoj, je spojit si ho s bolestí a pak jej nahradit jiným pozitivním postojem.

Uvedu příklad: Vím, že mám negativní postoj ke cvičení, protože si myslím, že na pohybovou aktivitu nejsem talentovaný a ztrácím tak čas. Napíšu si ho na papír a zeptám se, co mě tento názor bude stát? Budou mě bolet záda do konce života? Budu mít velké břicho? Budu brát denně hrst prášků na vysoký tlak, cholesterol apod.? Budu vydělávat méně peněz?

Po takovém zamyšlení by měl daný postoj významně oslábnout. Následně tento negativní postoj nahradím pozitivním. Například: „Tím, že cvičím, rozvíjím činnost, která je mou achilovou patou. Jejím rozvinutím se zlepším i v ostatních oblastech svého života.“ Tento postoj si pak spojím s obrázkem, kdy mám silné a zdravé tělo a mám spoustu energie do života.

Stejně jako v posilovně je zde důležitý pravidelný trénink. Je třeba si na takové mentální cvičení najít čas a věnovat se mu. Jinak řečeno, vytvořit si pozitivní postoj k trénování pozitivního postoje ;-).

Buďte proaktivní!

Covey vysvětluje princip proaktivity jako převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Chování proaktivních lidí je více výsledkem vědomé volby než výsledkem jejich životních podmínek, prostředí a pocitů (3). Proaktivní lidé se řídí hodnotami, o nichž uvažovali a přijali za své.

Pokud si tedy vyberou hodnoty, které souvisí se zdravým životním stylem, neměl by je zastavit momentální špatný pocit z toho, že se jim nechce cvičit, nebo že venku prší.

Pokud mají negativní postoj typu „Cvičení mi bere čas, kterého mám nedostatek,“ je na nich, aby aktivně jednali a docílili změny postoje na „Díky cvičení získám čas. Tak budu zdravější a nebudu navštěvovat často doktory“. 

business-2584713_640

Negativní postoj je zárukou neúspěchu

Negativní postoj k práci je předpokladem pro vyhoření. V jedné pojišťovně dělali výzkum (1), proč jsou někteří prodejci úspěšnější než jiní. Zjistili, že ti neúspěšní měli negativní postoje (dlouhá pracovní doba, daleké cestování, příjmy závisí na výsledcích….). Ti nejlepší brali dané skutečnosti jako fakt a soustředili se na pozitivní stránky (mohu si vydělat dost, protože příjmy závisí na výsledcích…)    

Závěr

To, co se vám honí v hlavě, je rozhodujícím činitelem při úspěchu v jakékoliv činnosti. Pokud máte na cvičení negativní postoj, zapracujte na jeho odstranění a nahraďte ho pozitivním postojem. Vaše hlava i tělo vám za to jednou poděkují.

Reference: 

  1. Toman, I. (2009). Debordelizace hlavy. TAXUS International s.r.o. Praha
  2. Robbins, T. (1997). Probuďte svou spící sílu.ALPRESS s.r.o., Frýdek místek.
  3. Covey, S.R. (2011). 7 návyků skutečně efektivních lidí. Management press, Praha.
  4. Cardone, G. (2017). Prodej nebo prodají tobě. GRANT CADONE CEE