Rotace v kyčelním kloubu jako znak zdravého pohybu a bezbolestných zad

Jak se testuje rotace v kyčelním kloubu?
Jaké faktory ji zhoršují či zlepšují?
Jak souvisí dostatečná rotace v kyčelním kloubu s bolestí zad?
Na co se zaměřit při nápravě?
Jaký vliv má síla svalů kolem kyčelního kloubu na rotaci v kyčelním kloubu

vnitnrni rotace

            Při strečinku, mobilitě či posilování v oblasti kyčelního kloubu je veškerá pozornost dávána zanožení, přednožení, unožení, ohnutí apod. Rotace jsou navzdory jejich klíčové úloze ve zvyšování výkonnosti a prevenci zranění a bolesti v oblasti pánve a zad neprávem opomíjené. Bohužel mnoho i pokročilých cvičenců neví, jak se rotace v kyčelním kloubu testují a na co je důležité se zaměřit. Proto jsem napsal tento článek. Věřím, že ve vás vytvoří podvědomí o daném problému a třeba zjistíte, že právě zde je Vaše „Achilova pata“.

Kyčelní klouby jsou důležitými elementy mezi pánví a koleny. Celý tento komplex určuje pohybový vzor, jehož aktivita je koordinována během pohybu (3). Pohyblivost a dostatečná síla svalů kolem těchto kloubů, je klíčová pro zdravý pohyb a tělesnou výkonnost.

Čím dál častěji se u mých cvičenců setkávám s omezenou rotací v kyčelním kloubu (dále jen „RKK“), navzdory dostatečnému pohybovému rozsahu v zanožení, unožení nebo přednožení.

Zejména vnitřní rotace v kyčlích je často omezena, s čímž souvisí i oslabení svalů zajišťujících vnitřní rotaci. Nerespektování tohoto faktu při rozcvičce nebo při sestavování tréninkového programu pak může negativně ovlivnit zdraví a výkonnost cvičence. Bez dostatečné vnitřní rotace budou trpět záda, kyčle, kolena i kotníky. Navíc bude negativně ovlivněno provedení dřepu či mrtvého tahu (4).

Měření rozsahu pohybu v RKK

Abychom mohli zhodnotit výchozí stav, je nutno změřit rozsah pohybu v rotaci. Nejčastěji se testuje vleže nebo v sedě při ohnuté dolní končetině v kolenním kloubu o 90 stupňů (viz. obr.1). Pohybem chodidla do vnější strany testujeme vnitřní rotaci a v opačném směru vnější rotaci. Koleno a pánev jsou fixovány.

Nedostatečnou vnitřní rotaci můžete poznat i tak, že daný člověk má přirozeně vytočené nohy v externí rotaci a toto většinou přenáší do pohybu a tréninku (4).

Obr.1 (1) – IR – vnitřní rotace, ER – vnější rotace

Průměrný rozsah pohybu v rotacích kyčelního kloubu

Průměrný aktivní rozsah pohybu (bez dopomoci) u vnitřní rotace je cca 30 stupňů a u vnější rotace cca 35 stupňů (2). U pasivní rotace (s dopomocí) je to pak ještě o něco více. Při své praxi jsem se setkal i s lidmi, jejichž rozsah pohybu ve vnitřní rotaci nebyl větší než 0 stupňů. To je pak nutno brát v potaz při sestavování tréninkového plánu i při samotném cvičení.

Faktory ovlivňující RKK

Dle (5) ji negativně ji ovlivňuje věk, BMI a bolest v kyčelním kloubu. Postavení hlavice kosti stehenní v kloubní jamce a pohlaví hraje také důležitou roli. Ženy mají v průměru vyšší rozsah pohybu v RKK než muži.

Naopak nebyla zjištěna korelace mezi pravidelně prováděnou aktivitou/sportem a RKK. Ve studii (5) porovnávali RKK mezi běžci, fotbalisty, vzpěrači a střelci a nenašli signifikantní rozdíly.  

Vliv omezené vnitřní RKK na bolest zad

Je prokázáno, že omezená vnitřní RKK může být kompenzována nadměrnou rotací v kloubním spojení mezi bederní částí zad a pánví (2). Tato nadměrná rotace je pak spojena s mikrotraumaty, nadměrným tlakem a bolestí dolní části zad. Ve studii (6) je popsán vliv zlepšeného rozsahu RKK na odstranění bolesti zad a zvýšení funkční výkonnosti.

Dalším prediktorem bolesti zad je nerovnováha v pohybovém rozsahu vnitřní RKK mezi levou a pravou stranou. Ti, u kterých byla zjištěna větší nerovnováha v této oblasti, častěji trpěli bolestí zad (2). Proto je důležité diagnostikovat, zdali pravá i levá strana jsou na tom stejně.

Jaký vliv má síla svalů kolem kyčelního kloubu na RKK

Nerovnováha v rozsahu pohybu mezi vnitřní RKK a vnější RKK  (zpravidla je to o více než 15 stupňů) je kromě bolesti zad prediktorem bolesti kolene, nadměrného předozadního postavení stehenní kost, dysfunkce SI skloubení a artrózy kyčelního kloubu (7). Tato nerovnováha je často způsobena rozdílnou silou vnitřních a vnějších RKK.

Pokud má člověk výrazně vyšší rozsah pohybu ve vnější RKK než ve vnitřní, má často výrazně silnější svaly zajišťující vnější rotaci oproti svalům zajišťujícím vnitřní rotaci.

Náprava

Při stanovování vhodného postupu je nejdříve nutná diagnostika, abychom zjistili, jaký je rozsah pohybu v RKK, zdali se vyskytuje nerovnováha mezi vnitřními a vnějšími rotátory, jaká je síla svalů zajišťujících vnitřní a vnější rotaci, popř. postavení hlavice kloubu stehenní kosti, jaké má člověk pohybové vzory, jak silné jsou svaly v okolí pánve (hýždě, psaoas…), jaké zranění člověk proděla apod.

Na základě zjištěné příčiny potom volíme vhodnou nápravu.

Kvalitní rozcvička je základ, proto do ní zařaďte dynamické rozehřátí rotátorů kyčle v poloze vsedě na zemi kdy stehna a bérce jsou v pozici 90 (viz. obr. 2). V této poloze poté otáčejte trupem při fixovaných dolních končetinách nebo měňte plynule pozici dolních končetin. Tím zajistíte vhodnou aktivaci a mobilitu RKK před cvičební jednotkou. V případě oslabených vnitřních RKK jsou vhodné posilovací cviky na posílení vnitřních rotátorů (viz. obr.3). V případě oslabených vnějších RKK jsou efektivní cviky z obr.4.

Obr. 2 – Dynamické rozehřátí vsedě v pozici 90  

vnitnrni rotace

Obr. 3 – Posilování vnitřních rotátorů kyčelního kloubu

vnitrni rotatory

Obr.4 – Posilování vnějších rotátorů kyčelního kloubu

Attractive young woman using resistance band while training at home

Nezbytná je adekvátní koordinace a stabilita v kyčelním kloubu. Efektivními cviky pro jejich zlepšení jsou pozice na 1 noze, zejména cvik letadlo (viz obr. 5), kdy na fixované stojné dolní končetině rotujeme pánví dovnitř a ven při stabilizovaném trupu.

Obr. 5 – Cvik Letadlo

letadlo 1
letadlo 2

Závěr:

Dostatečně silné a mobilní rotátory jsou nezbytnou podmínkou pro zvýšení rozsahu pohybu v kyčlích, odstranění bolesti zad či kolene nebo správné provedení dřepu a mrtvého tahu. Vyplatí se otestovat si, jak na tom jste a na základě toho zvolit vhodné nápravné cvičení. Pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti, doporučuji najít si kvalitního fyzioterapeuta nebo trenéra, který Vás diagnostikuje, doporučí nápravné cvičení a sestaví adekvátní tréninkový plán.

 

Pokud máš jakékoliv dotazy či návrhy, zanech komentář pod článkem.

Reference: 

  1. Kouyoumdjian, P., Coulomb, R., Sanchez, T., & Asencio, G. (2012). Clinical evaluation of hip joint rotation range of motion in adults. Orthopaedics & traumatology, surgery & research : OTSR, 98(1), 17–23.
  2. Sadeghisani, M., Manshadi, F. D., Kalantari, K. K., Rahimi, A., Namnik, N., Karimi, M. T., & Oskouei, A. E. (2015). Correlation between Hip Rotation Range-of-Motion Impairment and Low Back Pain. A Literature Review. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 17(5), 455–462
  3. Souza RB, Powers CM. Predictors of hip internal rotation during running an Evaluation of hip strength and femoral structurein women with and without patellofemoral pain. The American journal of sports medicine 2009; 37(3): 579-87
  4. Snášel, M. (2018).Velmi podceňovaný problém – Omezená vnitřní rotace v kyčli. Získáno 5.6.2022, z http://coretraining.cz/2018/03/velmi-podcenovany-problem-omezena-vnitrni-rotace-v-kycli/
  5. Kettunen, J. A., Kujala, U. M., Räty, H., Videman, T., Sarna, S., Impivaara, O., & Koskinen, S. (2000). Factors associated with hip joint rotation in former elite athletes. British journal of sports medicine, 34(1), 44–48.
  6. Grimshaw PN, Burden AM. Case report: reduction of low back pain in a professional golfer. Med Sci Sports Exerc 2000;
    32(10): 1667-73.
  7. Cibulka, M. T., Strube, M. J., Meier, D., Selsor, M., Wheatley, C., Wilson, N. G., & Irrgang, J. J. (2010). Symmetrical and asymmetrical hip rotation and its relationship to hip rotator muscle strength. Clinical biomechanics (Bristol, Avon), 25(1), 56–62.