Lopatka a její vliv na bolest ramene

Jak lopatka funguje a jak souvisí s ramenem?
Jak se pohybuje?
Jaké jsou druhy narušení její funkce a jak je odstranit?
Na co se zaměřit při nápravném cvičení?

Obr. 1 Lopatka

lopatka anatomie

ÚVOD

Lopatka je plochá kost trojúhelníkového tvaru nacházející se na zádech. Poskytuje stabilní oporu pro svalovou aktivaci svalů horní končetiny a slouží jako přenašeč síly mezi středem těla (sílu vytváří) a horní končetinou (sílu přijímá) (2).

Kromě kloubního spojení s klíční kostí (akromioklavikulární kloub) nemá žádné další kostnaté části, které by ji držely na těle. Drží ji tedy převážně svaly a vazy. Jakékoliv narušení jejich funkce výrazně zhorší schopnost její stabilizace (1). Ta je klíčová pro stabilitu a zdraví ramenního kloubu.  

Jednoduše řečeno, pokud nebude lopatka ve správném postavení nebo nebudete mít pod kontrolou její pohyby, vyústí to v bolest nebo zranění ramene.

POHYBY LOPATKY

Pohybuje se ve třech základních směrech

  • dolní / horní rotace dolním úhlem lopatky
  • přední a zadní náklon kolem horizontální osy
  • Vytočení k páteři (vnější rotace) a vytočení od páteře (rameno jde dopředu – vnitřní rotace)

Narušení těchto pohybů se projevuje odstáváním dolního nebo mediálního okraje lopatky (obr.2), zvedáním lopatky při vzpažení nebo nadměrnou dolní rotací při poklesu paže(obr.3).

Obr. 2 Odstávající dolní a mediální okraj lopatky

odstavani lopatky vnitni okraj

Obr. 3 Nadměrná dolní rotace lopatky

lopatka odstavani


Nejčastější příčiny narušení pohybu a metody pro jejich nápravu

1) Zkrácení malého prsního svalu a krátké hlavy bicepsu

Tyto dva svaly se upínají se na výběžek (processus coracoideus) lopatky a táhnou ji do předního náklonu. Horní končetina je pak ve vnitřní rotaci a spodní okraj lopatky odstává od hrudníku (obr.3).

Vhodné je v tomto případě protahování bicepsu a masáž malého prsního svalu masážním míčkem viz. obr.4.

Obr.4 Masáž malého prsního svalu míčkem

pec minor

2) Dysbalance svalů v oblasti lopatky:

a) Snížená aktivace a síla pilovitého svalu (Serratus anterior) a dolních snopců trapézového svalu způsobuje ztrátu horní rotace a nadměrný přední náklon lopatky (2). K tomu se připojuje přetížení a ztuhlost horní části trapézového svalu. Následkem toho je rameno v předsunutém postavení. Při pohybu horní končetiny dochází ke zvýšenému tlaku na kloubní hlavici pažní kosti, která nemá dostatek prostoru pro pohyb. Tím dochází k bolestem ramene (impingement syndrom) a přetížení předních vazů.

Řešením tohoto problému se jeví posílení pilovitého svalu a dolních snopců trapézového svalu současně s uvolňováním horních snopců trapézového svalu. To dokázali ve studii (4), kde lidé se sedavým zaměstnáním s bolestí v krční a ramenní oblasti cvičili 3x týdně 20 minut po dobu deseti týdnů cvičební program, který byl postaven na 2 základních cvicích (viz. obr.5). Cvičení prováděli v deseti až patnácti opakováních ve třech až pěti sériích. Jejich cílem bylo posílit pilovitý sval a dolní snopce trapézového svalu. Výsledky byly nadmíru pozitivní. Došlo k výraznému snížení bolestivosti a ke zvýšení síly při zvedání ramene.

b) Nerovnováha svalů zajišťujících horní rotaci (oslabený pilovitý a trapézový sval) a dolní rotaci (přetížený a zkrácený malý sval prsní, zdvihač lopatky a rombické svaly) (1).

Zde pomůže masírování a uvolňování malého svalu prsního (viz bod 1), zdvihače lopatky a rombických svalů. Pro posílení pilovitého a trapézového svalu lze použít cviky z obr.5. Je nutno klást zvýšený důraz na správné provedení cviku!

Obr. 5 Posilování dolních snopců trapézového svalu (1) a pilovitého svalu (2)

studie 4 cviky

3) Vadné držení těla a zranění

Nadměrná hrudní kyfóza a bederní lordóza je následkem nadměrného předsunu ramenního kloubu a poklesu lopatky (3).

Zde je vhodné masírovat, rozhýbat a rotovat hrudní páteře (nezapomenout fixovat bederní páteř).

Také zranění ramenního kloubu, artróza, zlomeniny klíční kosti mohou být příčinou narušení pohybu lopatky.

4) Nedostatečná motorická kontrola lopatek

Ve studii (5) bylo u sportovců používající horní končetiny zjištěno, že na straně, kde je bolelo rameno, byl větší přední náklon lopatky a snížení motorická kontrola lopatek. Ta se testovala tak, že prováděli rotaci v ramenním kloubu tak, aby lopatka nezměnila své postavení. Pokud nebyli schopni oddělit pohyb lopatky od pohybu horní končetiny, bylo to vyhodnoceno jako nedostatečná motorická kontrola.

Z toho plyne, že při cvičení je žádoucí umět kontrolovat pozici lopatek. K tomu je nezbytný vhodně nastavený tréninkový plán a alespoň ze začátku dohled zkušeného odborníka.

závěr

Diagnostika správného pohybu a postavení lopatek je klíčová pro prevenci a odstranění bolestí ramen. Rovněž je důležité naučit se lopatky při pohybu ovládat (motorická kontrola).

Při odstraňování svalových dysbalancí se zaměřujte na posilování pilovitého svalu a dolních snopců trapézového svalu a uvolňujte malý sval prsní, biceps, zdvihač lopatky a rombické svaly.

Nezapomeňte také na správné držení těla a pohyblivou hrudní páteře. To jsou primární podmínky pro správnou polohu lopatek na hrudním koši.

POKUD NEVÍŠ, JAK EFEKTIVNĚ CVIČIT, ABY DOCHÁZELO K NÁPRAVĚ BOLESTI A RŮSTU VÝKONNOSTI, NAPIŠ MI. URČITĚ NĚCO VYMYSLÍME.

Reference: 

  1. Snášel, M. (2015). Je posilování svalů rotátorové mažety skutečným řešením pro vaše ramena? VZískáno 5.12.2022, z http://coretraining.cz/2015/09/je-posilovani-svalu-rotatorove-manzety-skutecnym-resenim-pro-vase-ramena/
  2. Kibler, W. B., Sciascia, A., & Wilkes, T. (2012). Scapular dyskinesis and its relation to shoulder injury. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 20(6), 364–372.
  3. Kibler, W. B., & McMullen, J. (2003). Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 11(2), 142–151.
  4. Andersen, C. H., Andersen, L. L., Zebis, M. K., & Sjøgaard, G. (2014). Effect of scapular function training on chronic pain in the neck/shoulder region: a randomized controlled trial. Journal of occupational rehabilitation, 24(2), 316–324.
  5. Struyf, F., Nijs, J., De Graeve, J., Mottram, S., & Meeusen, R. (2011). Scapular positioning in overhead athletes with and without shoulder pain: a case-control study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 21(6).