Sakra, Sakra, aneb co dělat, když zlobí SI (sakroiliakální) skloubení

Co je SI skloubení ?
Jak se projevuje dysfunkce SI skloubení?
Diagnostika
Jaké jsou příčiny?
Akutní pomoc a léčba

Obr. 1 SI skloubení

Bolí Vás dolní část zad a oblast hýždí? Jsou bolesti tak velké, že se nemůžete téměř pohnout a svaly v této oblasti jsou napjaté? Bolest se projevuje po delší době nečinnosti, při vstávání z auta nebo z postele?

Příčinou může být dysfunkce SI (sacroiliakálního) skloubení.

 

Co je SI skloubení “dále jen SI“?

Tvoří ho dva klouby nacházející se mezi pánví a kostí křížovou (viz. obrázek). Jsou to jediné klouby, které spojují vrchní a spodní částí těla. Jsou neohebné a tuhé. Pohybují se jen o několik stupňů. Jejich hlavním úkolem je přenášení síly mezi dolní a horní polovinou těla, tlumení nárazů, pomáhání při chůzi a udržování rovnováhy.

Jak zjistím, že se jedná o dysfunkci SI skloubení?

Věděli jste, že 16-30% bolestí dolní části zad je způsobeno dysfunkcí SI skloubení (1). Zde nastává problém se správnou diagnostikou, protože častokrát je za příčinu označena právě bederní páteř. Ke správné diagnostice slouží baterie testů, které mají za cíl provokovat bolest v oblasti SI skloubení. Je nutné, aby je prováděl vyškolený terapeut, aby nedošlo k chybné diagnostice nebo k ještě většímu zranění a bolesti. Jeden z  testů je zobrazen na obr.2. 

K diagnostice slouží i injekce s analgetiky aplikovaná do kloubu. Pokud bolest po aplikaci odezní, je velká pravděpodobnost, že se problém nachází právě v SI skloubení.

Obr.2 Test dysfunkce SI (6). Terapeut aplikuje tlak na levou a pravou stranu kosti křížové. Test je pozitivní, pokud se objeví bolest v oblasti SI.

Co dysfunkci SI způsobuje?

Převážně se jedná o narušení součinnosti mezi břišními, bederními a zádovými svaly. Pokud je část těchto svalů slabá, nedokáže jistit obratle a pánev. Tím může dojít k pootočení v malých kloubech páteře nebo v SI skloubení (7).

Příčinou může být také nadměrná lordóza, plochá záda, zánět, volnost vazů, poškození kloubního pouzdra, zlomeniny kostí a poranění nervů v oblasti SI kloubu, ostoartróza, spondylartitida a kratší dolní končetina (1,6).

Náchylnější ke zranění SI kloubu jsou těhotné ženy, protože díky hormonálním změnám je kloub „rozvolněný“. Dalším rizikovým faktorem je věk od 40-ti let. Zde dochází ke snižování volnosti kloubu. Ten se pak stává více tuhým. Výsledkem může být jeho zvýšená bolestivost (1).

Akutní pomoc a léčba

V akutní fázi je doporučen klid (nedráždění bolesti), ledování, protizánětlivé léky popř. léky pro svalovou relaxaci. Měli bychom si hledat polohy, při kterých se bolest neobjevuje. Velice vhodné jsou polohy na boku s ohnutými dolními končetinami nebo vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami opřenými o zeď či židli.

Po odeznění akutní fáze je vhodné zapojit bezbolestný pohyb (chůze), cvičení, mobilizační techniky prováděné vyškoleným profesionálem, teplo a kineziotaping. Dle (2) mobilizační cvičení a domácí cvičení, stejně jako dávka trpělivosti vyřeší většinu případů bolesti SI skloubení.

Pohyb a cvičení

Fyzicky aktivní lidé mají mnohem lepší předpoklady pro zvládnutí dysfunkce SI než lidé žijící sedavým životním stylem.

Cvičení pro snížení bolestivosti a odstranění dysfunkce SI je podobné tomu, které je zaměřeno na odstranění bolesti dolní části zad. Zaměřujeme se na zvýšení stability páteře (posilování břišních svalů s důrazem na příčný sval břišní (1) a šikmé břišní svaly (obr.3.), posilování pánevního dna, vzpřimovačů páteře (obr.4), čtyřhranného svalu bederního a hýžďových svalů). Ve studii (6) bylo zjištěno, že posilováním hýžďových svalů a zvýšením jejich síly došlo ke snížení bolestivosti SI skloubení. Účastníci výzkumu posilovali hýždě 2x týdně po dobu 5 týdnů.

Přidáváme také cvičení na protažení a mobilitu SI (obr.5).

Neměli bychom zapomenout na zvýšení pohyblivosti kyčelního kloubu. To docílíme protahováním a mobilitou hýžďových svalů a hruškovitého svalu, čtyřhlavého svalu stehenního a hamstringů.

Obr.3 Boční prkno

Obr. 4 Ptakopes

Obr.5 Protažení SI

závěr

Při bolestivosti SI skloubení je důležité se po odeznění akutní fáze zaměřit na bezbolestný pohyb, který by měl obsahovat stabilizační cvičení, rotace páteře, protahování svalů v oblasti kyčelního kloubu a posilování hýžďových svalů. Každý doporučený cvik by měl být prováděn minimálně 10x alespoň 3x týdně. Výborné výsledky mají také mobilizační techniky zaměřené na SI prováděné vyškoleným profesionálem.

Reference: 

  1. Dydyk, A. M., Forro, S. D., & Hanna, A. (2023). Sacroiliac Joint Injury. In StatPearls. StatPearls Publishing.
  2. van Mechelen W, Hlobil H, Kemper HC, Voorn WJ, de Jongh HR. Prevention of running injuries by warm-up, cool-down, and stretching exercises. Am J Sports Med. 1993 Sep-Oct;21(5):711-9.
  3. Added, M. A. N., de Freitas, D. G., Kasawara, K. T., Martin, R. L., & Fukuda, T. Y. (2018). STRENGTHENING THE GLUTEUS MAXIMUS IN SUBJECTS WITH SACROILIAC DYSFUNCTION. International journal of sports physical therapy, 13(1), 114–120.
  4. Nejati, P., Safarcherati, A., & Karimi, F. (2019). Effectiveness of Exercise Therapy and Manipulation on Sacroiliac Joint Dysfunction: A Randomized Controlled Trial. Pain physician, 22(1), 53–61.
  5. Javadov, A., Ketenci, A., & Aksoy, C. (2021). The Efficiency of Manual Therapy and Sacroiliac and Lumbar Exercises in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction Syndrome. Pain physician, 24(3), 223–233.
  6. Laslett M. (2008). Evidence-based diagnosis and treatment of the painful sacroiliac joint. The Journal of manual & manipulative therapy, 16(3), 142–152.
  7. Adlerová, K., Fengler, A., 2019. Psoas trénink, posilování a zlepšování pohyblivosti bedrokyčelního svalu při sedavém životním stylu. Poznání